Абонентське обслуговування бізнесу

Адвокатське об’єднання «Дефендо» надає консалтингові послуги, зокрема юридичне сприяння при створенні підприємств, реструктуризації, ліквідації й банкрутстві, а саме:

 • реєстрація новостворених підприємств,
 • реєстрація змін в установчих документах підприємств,
 • відкриття філій і представництв, у тому числі нерезидентів,
 • внесення до реєстру суб'єктів малого підприємництва,
 • реєстрація підприємців без утворення юридичної особи,
 • реорганізація підприємств у різних формах,
 • отримання ліцензій та дозволів,
 • представництво у справах про банкрутство

Абонентське юридичне обслуговування містить у собі такі послуги:

 • Письмові та усні консультації з питань застосування цивільного, трудового, податкового, корпоративного, адміністративного права;
 • Розробка внутрішніх документів, які необхідні для організації документообігу підприємства (накази, інструкції, договори і т.д.)та інших правових документів (угод, довідок, листів, установчих документів);
 • Консультування з питань організації кадрового діловодства на підприємстві;
 • Участь наших фахівців у переговорах з Вашими партнерами та контрагентами, зустрічах із третіми особами, супровід угод;
 • Досудове врегулювання спорів (складання та подача у відповідні органі скарг, заяв, претензій).
 • Правова експертиза договорів, супровід при укладанні, виконанні, розірванні угод, зовнішньоекономічних контрактів;
 • Інформаційна підтримка діяльності підприємства (надання довідкової інформації, нормативних матеріалів, витягів із законів, постанов, інструкцій законодавчих, судових і виконавчих державних органів).

Господарське право

Адвокатське об’єднання «Дефендо» надасть вам послуги у врегулюванні господарських спорів у досудовому порядку, а також на всіх етапах судового процесу. При не можливості врегулювання спору в позасудовому порядку, вам зможуть надати  допомогу у вирішенні питання, представляючи вас  у суді, починаючи з подачі позовної заяви і закінчуючи захистом інтересів у суді першої інстанції, а також апеляційному чи касаційному порядку, наша допомога надасть змогу успішно завершити процес.

Господарське право – це галузь, норми якої регулюють відносини, що виникають у процесі організації здійснення господарської діяльності, пов’язаної із виготовленням та реалізацією продукції, виконання робіт та надання послуг для задоволення суспільних потреб та потреб окремих споживачів. Нормативною основою господарського права виступає господарське законодавство.

Концепція господарського права заснована на узгодженні приватноправових і публічно-правових відносин у сфері господарювання, що передбачає формування відповідних правових норм на основі поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин та державного регулювання макроекономічних процесів.

Принципи визначають основні засади, права, спрямовані на забезпечення процесуальної діяльності суду, основ організації правосуддя, а також правового становища учасників судового процесу. Принципи господарського судочинства визначають як основні правила діяльності господарського суду, основну базу, зо допомогою якої будується господарський процес і відносини, що виникають у галузі судочинства.

Підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб’єкта підприємницької діяльності, мають право, звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених Господарським кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушення. (ст.1 ГКУ)

Правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом. (ст.4-2 ГКУ) Для дотримання усіх норм закону та не допущення порушення прав особи та захисту її інтересів, яка звертається до суду, адвокатське об’єднання «Дефендо» надає спектр послуг у господарських справах, надаючи представника у суді

Правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб: (абонентське обслуговування)

Про доцільність здійснення правового супроводу діяльності юридичних і фізичних осіб-підприємців в кожному випадку необхідно визначатись окремо з урахуванням обсягу і специфіки роботи.

Так чи інакше, економічно доцільніше наявну юридичну роботу, якщо вона є в певних обсягах, доручити фахівцю із-зовні ніж створити робоче місце і утримувати в штаті юриста. При такому форматі ви лише ставите завдання і все.

Юридичне абонентське обслуговування підприємств припускає заключення договору, що описує перелік обов’язків, що представляє  компанії. Завдяки такому договору вам не потрібно буде кожний раз складати новий договір, звертаючись до юридичної організації по якому-небудь питанню. Крім того, ви зможете максимально точно планувати бюджет своєї компанії, тому, що вам буде заздалегідь відомий розмір абонентської плати, які вам буде потрібно вносити для продовження співпраці з нашим адвокатським об’єднанням.

Дуже часто керівники організацій звертаються за допомогою до юристів чи адвокатів тільки в випадку виникнення проблемних ситуацій. проте дуже складно представляти інтереси компанії, згладжувати різні конфлікти, нашвидку ознайомившись з її справами, специфікацією діяльності, документацією і т.д. Співпрацюючи по договору з нашим адвокатським об’єднанням, ви можете бути впевнені, що наші юристи чи адвокати, будучи в курсі справ компанії, зможуть оперативно вирішити всі, що виникають, питання і запобігти появі нових проблемних ситуацій, пов’язаних з правовим врегулюванням діяльності компанії.

До комплексного юридичного обслуговування бізнесу і діяльності компанії юристами і адвокатами входить:

 • Усні і письмові консультації для компанії по будь-яким питанням;
 • Юридичний аналіз всіх видів договорів і установчих документів;
 • Досудове, судове врегулювання спорів;
 • Консультації і подальші дії ( за домовленістю) по ліквідації кредиторської і дебіторської заборгованості;
 • Представництво перед державними органами по будь-яким питанням, присутність на різних перевірках;
 • Участь юристів чи адвокатів в переговорах, ділових зустрічах.

Правовий супровід угод юридичною групою (представника адвокатського об’єднання і нотаріуса) підготовка і проведення угод купівлі-продажу рухомого і нерухомого майна, дарування, міни та інших правочинів: (послуги представника Адвокатського Бюро: консультація, присутність при проведенні правочину).

На даний вид правової допомоги попит зростає, оскільки під час вчинення правочину у клієнта з’являється особа, яка відстоює його інтереси не тільки в юридичній сфері.

Корпоративне право

Корпоративне право - це право особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) юридичної особи, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами (згідно з ч.1 ст. 167 Господарського кодексу України).

Відповідно до п.1.8 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», корпоративні права - це право власності на статутний фонд (капітал) юридичної особи або його частку (пай), включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також активів у разі її ліквідації відповідно до чинного законодавства, незалежно від того, чи створена така юридична особа у формі господарського товариства, підприємства, заснованого на власності однієї юридичної або фізичної особи, або в інших організаційно-правових формах.

Адвокатське об’єднання «Дефендо» надає наступні послуги:

 • правовий супровід процедур створення та припинення юридичних осіб;
 • корпоративні реорганізації;
 • злиття та поглинання;
 • юридичний аудит (Due Diligence).

Досвід наших юристів використовується у:

 • створенні, діяльності та припиненні юридичних осіб усіх форм власності;
 • врегулюванні відносин між учасниками господарських товариств;
 • скликанні та проведення загальних зборів акціонерів;
 • реалізації корпоративних прав;
 • правового супроводу угод зі злиття та поглинання, операцій з фінансування, лізингу, купівлі-продажу активів;
 • створенні представництв іноземних компаній, об'єднань юридичних осіб, фінансових установ, інститутів спільного інвестування, фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю;
 • врегулюванні корпоративних конфліктів.