Господарське право

Адвокатське об’єднання «Дефендо» надасть вам послуги у врегулюванні господарських спорів у досудовому порядку, а також на всіх етапах судового процесу. При не можливості врегулювання спору в позасудовому порядку, вам зможуть надати  допомогу у вирішенні питання, представляючи вас  у суді, починаючи з подачі позовної заяви і закінчуючи захистом інтересів у суді першої інстанції, а також апеляційному чи касаційному порядку, наша допомога надасть змогу успішно завершити процес.

Господарське право – це галузь, норми якої регулюють відносини, що виникають у процесі організації здійснення господарської діяльності, пов’язаної із виготовленням та реалізацією продукції, виконання робіт та надання послуг для задоволення суспільних потреб та потреб окремих споживачів. Нормативною основою господарського права виступає господарське законодавство.

Концепція господарського права заснована на узгодженні приватноправових і публічно-правових відносин у сфері господарювання, що передбачає формування відповідних правових норм на основі поєднання ринкового саморегулювання економічних відносин та державного регулювання макроекономічних процесів.

Принципи визначають основні засади, права, спрямовані на забезпечення процесуальної діяльності суду, основ організації правосуддя, а також правового становища учасників судового процесу. Принципи господарського судочинства визначають як основні правила діяльності господарського суду, основну базу, зо допомогою якої будується господарський процес і відносини, що виникають у галузі судочинства.

Підприємства, установи, організації, інші юридичні особи, громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи і в установленому порядку набули статусу суб’єкта підприємницької діяльності, мають право, звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів, а також для вжиття передбачених Господарським кодексом заходів, спрямованих на запобігання правопорушення. (ст.1 ГКУ)

Правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом. (ст.4-2 ГКУ) Для дотримання усіх норм закону та не допущення порушення прав особи та захисту її інтересів, яка звертається до суду, адвокатське об’єднання «Дефендо» надає спектр послуг у господарських справах, надаючи представника у суді