Кримінальне право

При укладенні договору між Клієнтом та Адвокатським об’єднанням «Дефендо», об'єднання бере на себе зобов’язання за дорученням Клієнта представляти та захищати інтереси, Клієнта в кримінальному процесі, у органах МВС України, Прокуратури України, судах України усіх рівнів, під час досудового розслідування. Об'єднання гарантує що всі знання, досвід та дії будуть спрямовані на захист інтересів клієнта , та не буде чинити ніяких дій на шкоду йому.

Захисником у кримінальному провадженні є адвокат, який здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, виправданого, особи стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування,а також особи, стосовно якої передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі. (ст.45 КПК) Захисник зобов’язаний використовувати засоби захисту, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом та іншими законами України. З метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого та з’ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом’якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого. (ч.1, ст. 47 КПК)

Захисник може в будь-який момент бути залученим підозрюваним, обвинуваченим. Слідчий, прокурор, суддя, суд зобов’язаний надати затриманій особі чи особі, яка тримається під вартою, допомогу у встановленні зв’язку із захисником, або особами які можуть запросити захисника, а також надати можливість використати засоби зв’язку для запрошення захисника. (ч.1 ст.48 КПК)

Статус адвоката дає можливість адвокату захищати та відстоювати необхідну правову позицію своїх клієнтів. Адвокатське об’єднання «Дефендо» пропонує спектр послуг у кримінальному проваджені.

Кримінальне право представляє собою систему (сукупність) юридичних норм, що встановлюють які суспільно небезпечні діяння є злочинами, і які покарання підлягають застосуванню до осіб, що їх вчинили.

Злочином є передбачене Кримінальним кодексом України суспільно небезпечне винне діяння, вчинене суб’єктом злочину. Не є злочином дія або бездіяльність, яка хоча формально і містить ознаки будь-якого діяння, передбаченого Кодексом, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди фізичній чи юридичній особі, суспільству або державі.

Кримінальну відповідальність несе лише особа, винна в здійснені злочину. Кримінальну відповідальність несуть лише конкретні особи, громадяни, а не підприємства, організації, фірми. Кримінальне покарання накладається лише на особу винну у скоєні діяння. Кримінальна відповідальність настає лише у тому випадку, коли скоєне діяння передбачене Кримінальним кодексом. Підставою для настання кримінальної відповідальності щодо особи є здійснення нею протиправних дій, що містять склад злочину. Але відповідальність не настає за злочином автоматично. Перш за все потрібно встановити, чи справді скоєно злочин, знайти винного, розібратися в усіх обставинах справи.

Кримінальне судочинство – врегульована кримінально-процесуальними нормами діяльність суду з відправлення правосуддя у кримінальних справах. Участь адвоката у кримінальному процесі необхідна для того, щоб обвинувачений, підозрюваний, засуджений, свідок, потерпілий, могли вірно з самого початку обрати позицію свого захисту, клопотати про збирання та дослідження доказів, допит необхідних свідків або самостійно за допомогою кваліфікованого адвоката збирати докази, які у подальшому допоможуть прийняти вірне рішення і досягнути бажаних результатів.

Для того щоб правосуддя здійснювалось відповідно вимогам чинного законодавства. Коли адвокат захищає інтереси особи, яка постраждала від злочину, тоді його задачею виступає вчинення всіх необхідних дій, для того, щоб особу визнали потерпілою від злочину та за допомогою правосуддя відшкодувати повну заподіяну шкоду потерпілому.